Władze OSP

Zarząd:

Prezes – Mariusz Łygan

Wiceprezes/Naczelnik – Kazimierz Skrzypczyk

Wiceprezes – Józef Pastuszka

Zastępca Naczelnika – Tomasz Glista

Skarbnik -Andrzej Zagożdżon

Sekretarz – Agata Skrzypczyk

Gospodarz – Marian Kaczor

Kronikarz – Anna Zaborowska

Członek Zarządu – Piotr Zawal

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Witold Skrzypczyk

Sekretarz – Mirosław Skrzypczyk

Członek – Krzysztof Zaborowski