23555435_1467592043332317_1983069126_o

Obchody Święta Niepodległości

11 listopada delegacja naszych strażaków wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Kościele pw. Św. Mikołaja w Grabowcu. W Mszy Św. wzięły udział Poczty Sztandarowe Gminy Rzeczniów oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu. We Mszy Św. udział wzięły Władze gminy na czele z Wójtem Gminy Panem Karolem Burkiem oraz Przewodniczącą Rady Gminy Panią Barbarą Gebusią. Po Mszy Św. uczniowie ze Szkoły przedstawili refleksyjny program słowno-muzyczny upamiętniający 99 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

23555435_1467592043332317_1983069126_o

23555517_1467592333332288_65410501_o

23514808_1467591913332330_1435702377_o

23516423_1467591749999013_322729770_o